برای ایجاد مسیرهایی( Route ) در Subdomainهای خاص به شیوه‌ی زیر عمل می‌کنیم:

لاراول
Route::group( array( 'domain' => 'account.example.com' ),function() {
Route::get( '/', array( 'as' => 'account-home', 'uses' => 'AccountController@home' ) );
} );

تمامی مسیرهایی که در این گروه( Group ) ایجاد شوند، در زیردامنه‌ی account.example.com عمل خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *