Data Profiling در اصطلاح به بررسی داده‌های موجود در پایگاه داده و جمع‌آوری آمار و اطلاعات در مورد آن گفته می‌شود. هدف از انجام این کار ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

  • بررسی کارایی اطلاعات موجود برای استفاده در اهداف دیگر
  • افزایش جستجوپذیری داده‌ها با افزودن، کلیدواژه‌ها، برچسب‌ها، توضیحات و قرار دادن اطلاعات در شاخه‌های مختلف
  • اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات برای بررسی سازگاری آن‌ها با استانداردها و الگوها
  • اندازه‌گیری ریسک یکپارچه‌سازی داده‌ها در هنگام انتقال به یک نرم‌افزار دیگر
  • بررسی دقت و صحت فراداده( متادیتا ) برای همخوانی با مقادیر واقعی
  • شناسایی سریع چالش‌های موجود در نرم‌افزارهای داده محور. عدم کشف چالش‌های اطلاعاتی در مراحل ابتدایی ممکن است سبب بار شدن هزینه‌های سنگینی در مراحل بعد شود.
  • ایجاد یک دید سازمانی از اطلاعات.


منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.