در لاراول مورد استفاده از مدل‌های خام هنگامی است که بر اساس شرایط مختلف بخواهیم ویژگی‌های مدل را تغییر دهیم و این امکان هم وجود دارد که هیچ شرطی روی مدل اعمال نشود.
برای مثال مدیر مدرسه بدون هیچ شرطی تمامی کلاس‌های موجود را می‌بیند ولی معلم‌ها فقط کلاس‌های مربوط به خود را مشاهده می‌کنند
انجام این کار با تابع query انجام می‌شود. این تابع کوئری ابتدایی را در مدل ایجاد می‌کند. و از این پس می‌توانیم در صورت نیاز شرط‌های دلخواه را به مدل نسبت دهیم.

لاراول
$classes = ClassModel::query();
if( $teacher == true ) {
$classes->whereTeacherId( $teacher_id );
}
View::share( 'classes', $classes->get() );

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *