برای تبدیل عددها از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی، روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، استفاده از Regex در Notepad++‎ است.

توجه کنید که استفاده از دستورالعمل‌های زیر ممکن است در تمامی نرم‌افزارهایی که از Regex پشتیبانی می‌کنند، مقدور نباشد. NPP به دلیل استفاده از کتابخانه‌ی Boost برخی ویژگی‌های اضافی را در Regex پشتیبانی می‌کند.

اعداد فارسی و انگلیسی

تبدیل اعداد از فارسی به انگلیسی

جستجو برای:

(۱)|(۲)|(۳)|(۴)|(۵)|(۶)|(۷)|(۸)|(۹)|(۰)

تبدیل به:

(?{1}1)(?{2}2)(?{3}3)(?{4}4)(?{5}5)(?{6}6)(?{7}7)(?{8}8)(?{9}9)(?{10}0)

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی

جستجو برای:

(1)|(2)|(3)|(4)|(5)|(6)|(7)|(8)|(9)|(0)

تبدیل به:

(?{1}۱)(?{2}۲)(?{3}۳)(?{4}۴)(?{5}۵)(?{6}۶)(?{7}۷)(?{8}۸)(?{9}۹)(?{10}۰)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.