برای حذف کردن یک عنصر در آرایه php دو روش وجود دارد.

  1. روش اول حذف با استفاده از کلید عنصر در آرایه
  2. روش دوم حذف با استفاده از ترتیب عنصر در آرایه

php

حذف با استفاده از کلید عنصر در آرایه

فرض کنید آرایه‌ی ما به شکل زیر است:

$my_array = [
1 => 'a',
2 => 'b',
3 => 'c',
];

اکنون برای حذف عنصری با کلید 2 به شکل زیر از دستور unset استفاده می‌کنیم:

unset( $my_array[ 2 ] );

پس از اجرای دستور بالا، نتیجه‌ی ذخیره شده در آرایه به صورت زیر خواهد بود:

[
1 => 'a',
3 => 'c',
]

حذف با استفاده از ترتیب عنصر در آرایه

گاهی ممکن است بخواهیم یکی از عناصر آرایه را بر اساس ترتیب آن‌ها حذف کنیم. اگر آرایه‌ی ما به شکل زیر باشد:

$my_array = [
'a1' => 'a',
'a2' => 'b',
'a3' => 'c',
];

برای حذف عنصر دوم از آرایه به شکل زیر عمل می‌کنیم:

array_splice( $my_array, 1, 1 );

اکنون نتیجه‌ی ذخیره شده در آرایه به صورت زیر خواهد بود:

$my_array = [
'a1' => 'a',
'a3' => 'c',
];

در هنگام استفاده از دستور array_splice توجه به نکات زیر ضروری است:

  1. پارامتر اول آرایه‌ای است که قصد داریم یکی از عناصر آن را حذف کنیم. دقت کنید که عملیات مستقیما روی آرایه انجام می‌شود و اگر به محتویات آرایه نیاز دارید، قبل از اجرای این دستور، باید یک کپی از آن تهیه کنید.
  2. پارامتر دوم، ترتیب عنصر مورد نظر برای حذف است که از صفر آغاز می‌شود.
  3. پارامتر سوم تعداد عنصرهایی است که قصد داریم از آرایه حذف کنیم. اگر قصد حذف یک عنصر را دارید، حتما باید عدد 1 را در این پارامتر ارسال کنید در غیر این صورت تمام اعضای آرایه تا انتها حذف خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *