هر دو گزینه‌ی this و event.target در هنگامی که یک رویداد جاوااسکریپت مانند click فراخوانی می‌شوند به عنصر کلیک شده اشاره می‌کنند
یک تفاوت میان این دو عبارت این است که چنانچه کلیک روی عنصرهای فرزند انجام شده باشد، this در هر شرایطی به عنصر والد که رویداد برای آن تنظیم شده اشاره می‌کند
ولی event.target عنصر فرزند که واقعا کلیک را دریافت کرده، باز می‌گرداند

جاوااسکریپت

برای مثال:
چنانچه یک عنصر div به عنوان والد و یک عنصر span به عنوان فرزند داشته باشیم
و روی عنصر div رویداد click را تعریف کنیم، چنانچه کلیک روی عنصر span انجام شود، رویداد click در عنصر والد فراخوانی می‌شود
برای فهمیدن محل دقیق کلیک، با مقایسه‌ی event.target و this می‌توان به نتیجه‌ی دلخواه دست پیدا کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.